Disclaimer website

De inhoud van de website van Organic 4 Life is beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele en eigendomsrechten. Alle rechten voorbehouden. Organic 4 Life verkoopt haar producten uitsluitend aan geselecteerde groothandels.

De Organic 4 Life, Organolant, Superior Organic Growth Stimulators, handelsmerken en logo’s zijn beschermd eigendom. Organic 4 Life®, Organoplant®, Superior Organic Growth Stimulators® zijn geregistreerde handelsmerken.

Organic 4 Life stelt haar website materialen exclusief ter beschikking voor het publiceren van nieuws, artikelen en recensies over Organic 4 Life en haar producten. Het is toegestaan deze materialen in nieuwsartikelen en recensies over Organic 4 Life te gebruiken. Aan de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Organic 4 Life kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze website. Het is niet toegestaan om materialen van onze website te gebruiken voor andere producten en/of bedrijven. Alle wijzigingen of afgeleide werken die zijn gemaakt met behulp van Organic 4 Life materialen zijn onderworpen aan de expliciete toestemming van Organic 4 Life, die op elk moment en om welke reden dan ook kan bevelen deze te verwijderen en/of vernietigen.

U mag niets wijzigen, publiceren, uitzenden, verdelen, verkopen, verhuren, leasen, in licentie geven, of anderszins inhoud van de Organic 4 Life website beschikbaar maken voor anderen, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag alleen doorverwijzen naar de Organic 4 Life website. U mag op geen enkele wijze Organic 4 Life handelsmerken of materialen gebruiken of tonen, met het oogmerk de indruk te wekken dat Organic 4 Life de auteur hiervan is,  hieraan een bijdrage heeft geleverd, dan wel hierachter staat of hieraan steun geeft.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Organic 4 Life is het niet toegestaan ​​om enige inhoud van haar website beschikbaar te maken via uw eigen website, als dit met zich meebrengt dat Organic 4 Life dergelijke inhoud host. Zonder deze toestemming kunt u bijvoorbeeld geen inhoud van de Organic 4 Life website beschikbaar maken in een frame, I-frame, of via een widget, of directe inhoud koppelen.

Geen enkele inhoud of materiaal van de Organic 4 Life website mag worden gebruikt op sites die geweld, discriminatie, illegale activiteiten of seksueel expliciet materiaal bevatten, of die kleinerende, lasterlijke, oneerlijke of onjuiste uitspraken over Organic 4 Life en/of haar producten, werknemers en/of agenten doet.

U mag geen tekst, auteursrecht of andere eigendomsrechten uit de Organic 4 Life materialen verwijderen.

Wij behouden ons het recht voor om deze licenties op ieder moment, voor elke gebruiker, en om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken van Organic 4 Life in te trekken.

Organic 4 Life vervangt producten die niet in overeenstemming zijn met de specificaties.

Lees aandachtig de toepassing en dosering instructies op de verpakking en/of voedingsschema’s voor het gebruik van onze producten.

Organic 4 Life sluit alle directe of indirecte aansprakelijkheid van het gebruik van haar producten en/of de informatie op deze website uit.

Organic 4 Life kan de voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen.

EU-wetten zijn exclusief van toepassing op alle aangelegenheden betreffende Organic 4 Life, zonder het gegeven effect van strijdigheid met wetten en bepalingen van uw werkelijke land en/of staat van uw woon- of verblijfplaats. Alle claims, juridische procedures of geschillen welke verband houden met Organic 4 Life zullen uitsluitend voor de rechter worden gebracht in Frankfurt, Duitsland, en u stemt in met de exclusieve jurisdictie van deze rechtbanken.